بردگیم

لذت تجربه یک بازی تازه!

لذت، هیجان و چالش های فکری را در بازی های مجموعه کانو تجربه کنید
عناوین بازی بردگیم
دسته بندی
بردگیم فکری
۲ نفر
شطرنج
هر نفر ۱۰,۰۰۰ تومان
سختی:
۰%
بزودی
بردگیم فکری هیجانی
۱ تا ۸ نفر
مونوپولی
هر نفر ۲۰,۰۰۰ تومان
سختی:
۰%
بردگیم فکری
۱ تا ۴ نفر
ریسک
هر نفر ۲۰,۰۰۰ تومان
سختی:
۰%
به بالای صفحه بردن