اتاق فرار ها

اتاق فرار وبلاگ مشهد

وبلاگ

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

اتاق فرار کلبه

کلبه 

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

اتاق فرار احضار

احضار

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

نفرین مقبره

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

اتاق فرار وبلاگ مشهد

وبلاگ

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

اتاق فرار کلبه

کلبه 

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

اتاق فرار احضار

احضار

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

نفرین مقبره

70 `                   متوسط                  7-3

این یک ماجراجویی ترسناک و معمایی است .

تفریح و آموزش در اکتشاف وبلاگ ماجراجویی‌های ما

 
اتاق فرار های مناسب برای گروه های کوچک

اتاق فرار های گروه کوچک: تجربه ای متفاوت و فراموش نشدنی

 اتاق فرار های مناسب برای گروه های کوچک: هیجان و چالش در جمع دوستان اتاق فرار ها، ...
برترین اتاق فرار های 2023

برترین اتاق فرارهای سال ۲۰۲۳ در دنیا

برترین اتاق فرارهای سال ۲۰۲۳ در دنیا برترین اتاق فرارها یکی از محبوب‌ترین سرگرمی‌های گروهی در دنیا ...
تاریخچه شطرنج

سفری در زمان | تاریخچه بازی فکری شطرنج

 تاریخچه بازی فکری شطرنج شطرنج، بازی فکری باستانی و هیجان انگیزی که قدمت آن به قرن ششم ...
سربازان بازی بوردگیم ریسک

ریسک: تاریخچه پرفرازونشیب یک بازی استراتژیک

از یک بازی رومیزی تا یک امپراتوری جهانی بازی رومیزی ریسک یکی از محبوب‌ترین بازی‌های استراتژیک در ...